D

e Universiteit Leuven geeft dit voorjaar een cursus digitale ethiek voor professionals die in hun werk met digitale ethiek aan de slag willen gaan. De cursus kan online worden gevolgd, of ter plaatse in Leuven. De voertaal is Engels. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

路聽聽聽聽聽聽聽聽Ethics frameworks, tools and methods

路聽聽聽聽聽聽聽聽Technology assessment

路聽聽聽聽聽聽聽聽Legal and policy issues

路聽聽聽聽聽聽聽聽Developing and designing ethical technology

路聽聽聽聽聽聽聽聽Ethical topics and dilemmas

路聽聽聽聽聽聽聽聽Ethics in data and visualisation

路聽聽聽聽聽聽聽聽Closing and reflection

https://www.kuleuven.be/digisoc/education-and-training/hybrid-course-on-digital-ethics