K

unstmatige intelligentie (AI) brengt naast heel veel voordelen ook potentiële risico’s met zich mee. Het gebruik van AI kan onder andere leiden tot discriminatie, een gebrek aan menselijke controle en onverklaarbare uitkomsten. Dit soort ethische risico’s moeten vooraf helder zijn en ondervangen worden.

In deze masterclass krijg je de volgende inzichten en handvaten:

• Welke ethische principes moeten leidend zijn bij de ontwikkeling en het gebruik van AI?

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat AI-systemen transparant en controleerbaar zijn?

• Hoe kunnen we voorkomen dat AI bestaande vooroordelen en discriminatie in stand houdt?

• Wat zijn de potentiële maatschappelijke effecten van AI en hoe kunnen we negatieve effecten beperken?

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat AI wordt ontwikkeld en ingezet op een manier die inclusief en rechtvaardig is?

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat AI wordt ontwikkeld en gebruikt op een manier die privacy en gegevensbescherming respecteert?

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat AI wordt gebruikt op een manier die in overeenstemming is met mensenrechten en ethische normen?

• Hoe kunnen we het publieke bewustzijn en begrip van AI en de ethische implicaties ervan vergroten?

Dit programma wordt georganiseerd door de AI, Data & Digitalisation - Convergence, (in samenwerking met het Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft en Universiteit Leiden) waarin de complementariteit van technische wetenschappen met geesteswetenschappen centraal staat.

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ethiek-ai-en-beleid-621644785287