O

nderzoek naar het gebruik van een algoritme van de gemeente Amsterdam wijst uit dat niet alleen deze software, maar ook medewerkers kunnen discrimineren. De wethouder moet daarom vervolgonderzoek instellen, zodat mens en machine uiteindelijk beter leren samenwerken om vooringenomenheid te voorkomen, vinden Vardâyani Djwalapersad en Jurriaan Parie.

Woensdag ontvangt de gemeenteraad van Amsterdam de eindevaluatie van het algoritme Slimme Check Levensonderhoud. In 2022 begon de gemeente een proef waarin aan elke aanvraag van een bijstandsuitkering automatisch een ‘onderzoekswaardigheidsscore’ werd toegekend. Deze score wordt berekend op basis van onder meer de woonsituatie, eerdere bijstandsaanvragen en het inkomen en vermogen van de aanvrager.

Lees verder op: https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-onderzoek-vooringenomenheid-van-zowel-algoritme-als-ambtenaar~bd69aa5e/