E

endaagse online conferentie ter gelegenheid van het verschijnen van het boek met dezelfde titel (redactie: Jan De Bruyne en Cedric Vanleenhove).

https://www.kuleuven.be/apps/mailtemplates/previews/21462-601a665d15045.html