H

et is de bedoeling dat Europa de komende maanden de behandeling van de AI Act afrondt. De onderhandelingen verlopen echter moeizaam. Acht wetenschappers en AI-experts vragen aandacht voor fundamentele gebreken in het laatste voorstel van het huidige Spaanse voorzitter. Tegelijk vinden ze het roekeloos om de AI-wet te laten mislukken.

Sinds de vrijgave van ChatGPT aan het publiek werken de EU-instellingen in sneltreinvaart om te reageren op de snelle verspreiding van de generatieve AI-systemen van OpenAI, Google, Meta, Anthropic, Aleph Alpha, Mistral en anderen. Het doel: Zulke systemen opnemen in het toepassingsgebied van de voorgestelde AI-wet, een baanbrekende wet waar al drie jaar aan wordt gewerkt. De wet zou in december worden afgerond in het EU-wetgevingsproces (“de zogenaamde trialoog onderhandelingen”) waarbij de EU-Commissie, het Parlement en de Raad van de EU het eens moeten worden over een compromistekst.

Onderhandelingen verlopen moeizaam

Naar verluidt zijn de onderhandelingen eind vorige week echter stukgelopen. De Raad en het Parlement zouden het niet eens kunnen worden hoe generatieve AI te reguleren. Dergelijke patstelling is niet zonder risico: bijna 500 miljoen mensen dreigen onbeschermd te zullen blijven tegen de bekende gevaren van AI.

https://ibestuur.nl/artikel/ai-wetenschappers-fundamentele-gebreken-in-nieuwste-ai-wetsvoorstellen/