D

igitale ethiek betekent op een veilige en fatsoenlijke manier omgaan met gegevens via internet, zoals e-mailadressen, bankrekeningnummers of huisadressen. Daarnaast houdt digitale ethiek in dat gegevens goed worden beschermd en dat bedrijven niet zomaar om gegevens vragen die ze niet nodig hebben.

Bescherming van uw gegevens

De gemeente organiseert de Week van Digitale Ethiek samen met organisaties zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), You are Your profile Foundation, Wish Will Way Foundation en Waag. Zij geven tijdens deze week antwoord op verschillende vragen zoals:

  • Hoe gaat de gemeente om met uw gegevens?
  • Waarvoor worden uw gegevens gebruikt, mag u zelf beslissen wat daarmee gebeurt?
  • Waarom moet u niet zomaar een QR-code scannen of uw e-mailadres ergens achterlaten?
  • Wat doet Facebook met uw gegevens en hoe kunt u die aanpassen?
  • Wat doen winkels met de filmopnames die ze maken?

Programma

Voor het programma, bekijk https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/week-van-de-digitale-ethiek.htm