D

e verkiezingen komen eraan. Hoe denken politieke partijen eigenlijk over AI, het gebruik van algoritmes door de overheid, en de rol van het Algoritmeregister en de -toezichthouder daarin? In de Technologie Kieswijzer voor de verkiezingen van 2023 komen onder andere deze thema’s aan bod. De Technologie Kieswijzer is een initiatief van Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). Zij zien dat de politieke aandacht voor digitalisering beperkt blijft, terwijl digitale technologieën veel invloed op de samenleving hebben. Met de Technologie Kieswijzer willen ze hier meer aandacht voor vragen.

Eigen standpunten bepalen

Kiezers kunnen met deze Technologie Kieswijzer hun eigen standpunten bepalen en die vergelijken met die van politieke partijen. In de kieswijzer beantwoord je zeventien vragen over de rol van technologie in de samenleving. Per vraag kies je uit vijf mogelijke oplossingen jouw beste oplossing voor een probleem.

Algoritmes en AI in de Kieswijzer

Vraag 2 gaat over AI: hoe kunnen we daar het best mee omgaan?  Vraag 3 behandelt het gebruik van algoritmes door de overheid. Bij die laatste vraag vormen het Algoritmeregister en de -toezichthouder een antwoord op de vraag hoe de overheid hier het best mee om kan gaan.

In partijprogramma's

Nadat je de Kieswijzer hebt ingevuld, kun je kijken hoe de verschillende politieke partijen erover denken. Je kunt aankruisen welke thema's je het belangrijkst vindt. Voor de inzet van algoritmes kies je het thema 'overheid'.

Lees verder op https://algoritmes.pleio.nl/news/view/db2f3dd9-1848-4854-b35c-ca9516850b0a/technologiekieswijzer-hoe-omgaan-met-algoritmes-bij-de-overheid