D

e Eerste Kamer heeft dinsdag 16 januari ingestemd met een voorstel om een vaste Kamercommissie voor Digitalisering in te stellen. De commissie zal nieuwe (wets-)voorstellen in behandeling nemen die behoren tot de portefeuille van de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering of een opvolgend bewindspersoon met digitalisering in de portefeuille. Verder zal de commissie in overleg treden met de vakcommissies over (het bieden van ondersteuning bij) de behandeling van (Europese) wetgeving en andere relevante voorstellen.

Lees verder: https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20240116/senaat_stelt_vaste_kamercommissie