I

n het kader van het programma Zwaartekracht kent het kabinet 21,3 miljoen euro toe aan ‘De algoritmische samenleving’.

Het gebruik van AI en digitale technologieën in de wereld om ons heen neemt steeds verder toe en dat heeft tal van juridische, ethische, maatschappelijke en democratische implicaties. In het project ‘De algoritmische samenleving’ (ALGOSOC) onderzoeken wetenschappers van vijf Nederlandse universiteiten, onder leiding van de Universiteit van Amsterdam (UvA), hoe we binnen de ontwikkeling van (semi-)geautomatiseerde processen, waaronder Artificial Intelligence, publieke waarden en mensenrechten kunnen waarborgen.

Het ALGOSOC-project wordt uitgevoerd door een nationaal consortium. De deelnemers hierin zijn, naast de UvA en UU: Erasmus Universiteit Rotterdam, Tilburg University en Technische Universiteit Delft.

https://www.uu.nl/nieuws/miljoenensubsidie-voor-onderzoek-naar-de-algoritmische-samenleving