D

e Algemene Rekenkamer publiceerde het onderzoeksrapport ‘Aandacht voor algoritmes’. Zij zegt een overzicht te schetsen van waar het rijk algoritmes inzet, welke soorten en effecten er zijn en de sturing daarop. Het beeld dat de Rekenkamer neerzet slaat de plank mis, qua feiten, theorie en aanbevelingen. Aldus Arjen Widlak van de Kafkabrigade.

Het rijk zet slechts eenvoudige algoritmes in, zegt de Rekenkamer, de effecten op burgers zijn beperkt, algoritmes nemen zelden zelf besluiten en mensen zijn nadrukkelijk betrokken bij het gebruik. Deze constateringen zijn onjuist, zo vervolgt Widlak. Het idee dat algoritmes eenvoudig zijn, wanneer ze gebaseerd zijn op eenvoudige concepten, is een denkfout. Daarnaast neemt de overheid de meerderheid van de individuele besluiten al lang volautomatisch. En de effecten voor burgers zijn enorm.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/arjanwidlak