D

e gezamenlijke provincies hebben een ethische commissie voor digitalisering in het leven geroepen. Hiermee willen zij de risico’s van het gebruik van data en technologische oplossingen ondervangen. De commissie krijgt een onderzoekende rol en zal zich vooral richten op vraagstukken die alle provincies raken. Bijvoorbeeld de energietransitie, het stikstofprobleem en de woningbouwopgave.

https://www.ipo.nl/nieuws/provincies-richten-ethische-commissie-op-voor-digitalisering/