D

rie grote door de EU gefinancierde projecten – SIENNA, SHERPA en PANELFIT – presenteren hun resultaten op het gebied van de governance van nieuwe technologieën, met aansluitend een gesprek over beleidsopties.

https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/events/details/policy-options-for-the-ethical-governanc/20210303WKS03282