D

igitalisering heeft de wereld waarin we leven in 30 jaar tijd compleet veranderd, op allerlei terreinen en niveaus. Dat digitale technologieën als het (mobiele) internet, smartphones, data, algoritmes en uiteraard kunstmatige intelligentie (AI en ChatGPt) ook grote invloed hebben op het doen en laten van de publieke sector is dan ook onvermijdelijk. Maar hoe zien de veranderingen er precies uit? In welk opzicht functioneert de publieke sector anders in het digitale tijdperk? Welke dilemma’s, spanningsvelden en waarden horen hierbij? En wat betekent dat voor jouw eigen organisatie en werk?

Lees verder op: https://www.nbaopleidingen.nl/cursus/impact-van-digitalisering-op-de-publieke-sector/