I

n deze meet-up communiceert het ministerie van BZK de eerste conceptversie van het Implementatiekader 'Verantwoorde inzet van algoritmes'. Gevraagd wordt om feedback. Ook worden de vervolgfases in processtappen toegelicht met bijbehorende momenten om mee te werken en input te leveren.

https://algoritmes.pleio.nl/events/view/35f39ece-bacf-4c8d-8726-cf6088b08dc9/online-meet-up-implementatiekader-verantwoorde-inzet-algoritmes