O

ok de Nederlandse AI Coalitie heeft nu het uitgangspunt mensgerichte AI omarmd. Onder het motto "Een oproep voor zinvolle en verantwoorde toepassingen" benadrukt de coalitie in haar manifest het belang om van de principes de stap naar de praktijk te maken. Mooi is dat daaraan een oproep tot actie is gekoppeld. Wel jammer dat de zeven actiepunten nogal hoog over geformuleerd zijn:

  1. Stel het streven naar maatschappelijke waarden centraal
  2. Het bedrijfsleven neemt medeverantwoordelijkheid voor maatschappelijke innovatie
  3. Kennisinstellingen zorgen voor verantwoord AI onderwijs en onderzoek
  4. Introduceer ethische begeleiding en regulering
  5. Organiseer ethiek vanuit burgers en betrokkenen
  6. Verbind AI met duurzaamheid
  7. Ondersteun en stimuleer brede toegankelijkheid van verantwoorde en zinvolle oplossingen