K

ijk je meer dan 4 uur per dag naar een scherm en wil je digitaal fit blijven? Dat heeft tijd, aandacht en onderhoud nodig. In maart werken we daar samen aan. De Maand van de Digitale Fitheid is in volle gang! Doe mee!

Wat is de Maand van de Digitale Fitheid?

Een 'maand van' is een beproefd middel om een belangrijk maatschappelijk thema onder de aandacht te brengen. Met elkaar afspreken dat je in een maand wat extra aan de slag gaat en je committeert aan een gezamenlijk doel. In dit geval is dat de komende vijf jaar in maart Digitale Fitheid. Een maand lang aandacht op de werkvloer, bij beslissers en in de media. Als we het mentale welzijn, de ontwikkeling, en het werkplezier van kenniswerkers serieus willen nemen, en tegelijk aan slagkracht en innovatie willen werken ontkomen we niet aan digitale fitheid. Dat doen we met evenementen, magazines, video’s en een rijk scala aan praktische tips en begeleiding voor mensen die dat nodig hebben. De Maand van de Digitale Fitheid vond voor het eerst plaats in maart 2022.

Lees hier meer: https://maandvandedigitalefitheid.nl/.