H

ogeschool Utrecht is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe master Human Centered Artificial Intelligence. Deze zal in het studiejaar 2022/2023 van start gaan. De master gaat zich richten op de mensgerichte en ethische aspecten van Artificial Intelligence (AI). Belangrijk doel van de master is dat studenten van de master zullen werken met AI technologie, waarbij ze ook leren hoe ze deze kennis op een verantwoorde manier kunnen toepassen.

https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoek/hogeschool-utrecht-start-master-human-centred-artificial-intelligence