D

e Datavakbond bracht in kaart wat de verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamer-verkiezingen op 17 maart 2021 te melden hebben op datagebied

Naast meer toezicht op het gebruik van algoritmes, waarvoor de noodzaak na de toeslagenaffaire duidelijk is geworden, zijn dit de standpunten waarover de meeste partijen het eens zijn:

 • Sterker optreden tegen techgiganten, eventueel zelfs opsplitsen.
 • Gebruikers moeten meer controle krijgen over hun persoonsgegevens.
 • De digitale infrastructuur in Nederland moet beter worden beveiligd.
 • De overheid moet ook langs niet-digitale weg bereikbaar blijven.
 • Cybercriminaliteit moet harder worden aangepakt.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens heeft meer middelen nodig.
 • Toezicht op gebruik van algoritmes.

Er zijn ook een paar thema’s waar de partijen het oneens zijn. Daar valt iets te kiezen:

 • Data van verdachten: meer verzamelen en delen, of juist minder?
 • Inlichtingendiensten: meer of minder bevoegdheden?
 • Kunstmatige intelligentie bij defensie: investeren of verbieden?
 • Moderatie op sociale media: meer, minder, en waarop?
 • Technologische innovaties: omarmen of kritisch benaderen?

https://datavakbond.nl/wp-content/uploads/2021/02/Data-in-Den-Haag-2021.pdf