D

e lancering van ChatGPT eind november 2022 zorgde voor een gigantische toename van het gebruik van generatieve AI wereldwijd. Wil jij meer weten over kansen, risico’s en hoe je daar mee om moet gaan in jouw werk? Schrijf je  in voor een gratis cursus op 5 en 12 april 2024.

Visie op generatieve AI

Begin januari 2024 verscheen de Overheidsbrede visie Generatieve AI(link naar andere website). Deze bevestigt de grote kansen die de technologie biedt, maar ook de ingrijpende risico’s. De overheid wil mogelijkheden benutten, maar tegelijkertijd publieke waarden en fundamentele rechten bewaken en grip houden op bedreigingen. De visie bevat uitgangspunten voor veilige en rechtvaardige toepassing.

Inzicht in mogelijkheden

Overheidsmedewerkers moeten begrijpen wat wel en niet mogelijk is met generatieve AI. In de cursus bespreken we onder andere wat generatieve AI is, de recente ontwikkelingen en wat het beleid van de Rijksoverheid is. Een combinatie van theorie en heldere, praktische voorbeelden zodat je een goed beeld krijgt van de kaders, de do’s en don’ts.

Lees verder op https://www.digitaleoverheid.nl/evenementen/cursus-veilig-gebruik-generatieve-ai/