H

et ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vorig jaar het advies van zijn interne privacy-toezichthouder om te stoppen met het gebruik van profilerende software bij visumverstrekking naast zich neergelegd, aldus NRC in samenwerking met Lighthouse Reports. Volgens deze Functionaris Gegevensbescherming (FG) kan de software, die bepaalt of visumaanvragen intensief of juist oppervlakkig gecontroleerd moeten worden, mogelijk discriminatie in de hand werken en zou het gebruik ervan slecht onderbouwd zijn. Hoewel de FG concrete voorbeelden van discriminatie heeft gegeven, blijft het ministerie het algoritme inzetten op basis van een generieke rapportage waaruit zou blijken dat er van discriminatie geen sprake kan zijn.

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/04/23/beslisambtenarenblijven-profileren-met-risicoscores-a4162837

Update 2 mei 2023: NOS bericht dat de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, hierover persoonlijk op het matje is geroepen door de Autoriteit Persoonsgegevens.