A

lgoritmisch management heeft impact op de kwaliteit van arbeid. Dat is de conclusie van een verkennend onderzoek van het Rathenau Instituut en TNO. Effectief beleid moet zorgen voor een ondergrens die werknemers beschermt tegen de mogelijke negatieve impact.

Beginnetje kennisopbouw

Een algoritme als manager? Dan denken we snel aan de platformeconomie, waarin het digitaal monitoren van chauffeurs, maaltijdbezorgers en schoonmakers gemeengoed is. Maar hoe zit het werknemers die niet via een platform werken, maar bij een reguliere organisatie?  Hoe wordt technologie daar ingezet? Daar is weinig empirische kennis over. Om een begin te maken met de kennisopbouw voerden het Rathenau Instituut en TNO een verkennend onderzoek uit.

De studie Eigen ritme of algoritme? richt zich op de dagelijkse aansturing van werknemers van reguliere organisaties. Algoritmisch management is dan de automatisering van managementtaken, en specifiek het gebruik van data en algoritmes voor het controleren, beoordelen en aansturen van werknemers.

Geen cijfers bekend

Er bestaan geen cijfers over de mate waarin algoritmisch management voorkomt bij reguliere organisaties in Nederland. Daarom hebben de onderzoekers aan de hand van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) in kaart gebracht wat er bekend is over het gebruik van technologie voor het controleren, beoordeel en aansturen van medewerkers. Daarnaast maakten ze gebruik van literatuuronderzoek en inzichten uit drie casestudies.

Lees verder op https://ibestuur.nl/artikel/beleid-voor-algoritmisch-management-nodig/