D

e staatscommissie rechtsstaat signaleert kansen voor versterking van de rechtsstaat vanuit het perspectief van de burger. De foto’s van de hackathons en burgerpanels van de commissie laten goed zien welke positieve energie ontstaat wanneer juridische abstracties wegvallen en er zinvol contact tussen mensen is.

De realiteit in de digitale uitvoering is helaas heel anders, aldus Matthijs van Kempen. Bij vrijwel alle uitvoeringsorganisaties wordt een zeer groot deel van alle dossiers zonder menselijke tussenkomst afgehandeld. Ambtenaren die vragen van burgers moeten beantwoorden, stuiten op ontoegankelijke en ondoorgrondelijke beslissystemen.

Lees verder: https://ibestuur.nl/artikel/bedrijfsregels-en-de-rechtsstaat-in-een-digitale-context/