A

rtificiële intelligentie (AI) ook wel kunstmatige intelligentie is de mogelijkheid van een machine om mensachtige vaardigheden te tonen zoals redeneren, plannen maar ook creativiteit. AI kan bijdragen aan de verbetering van de rechtshandhaving, onder meer door voorspellingstechnieken, geautomatiseerde monitoring, het (voor)bewerken van grote hoeveelheden data (bijv. gegevens van in beslag genomen devices, aangiftes of gedigitaliseerde cold cases), het vinden van relevante informatie bij het onderzoek en vervolgen van rechtszaken, het aanbieden van gebruiksvriendelijker diensten voor burgers. AI kan gebruikt worden ter bevordering van maatschappelijke kernwaarden die centraal zijn voor het opereren van de politie: menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, solidariteit, en de rechtsstaat.

Het gebruik van AI kan echter ook een bedreiging vormen voor zulke waarden die zorgvuldig beschermd worden in de bestaande processen en procedures.

De politieorganisatie in Nederland committeert zich eraan om grondrechten te beschermen en respect voor de rechtsstaat te borgen. De politie zou daarom de ethische overwegingen (die voortkomen uit de principes en waarden die in de wet zijn verankerd) moeten implementeren door praktische maatregelen, om verantwoord gebruik van AI te garanderen en daarmee de rechtmatigheid van, en het vertrouwen in de politie, te verstevigen in plaats van te verzwakken.

Na afloop van de bijeenkomst is er een borrel waar u gezellig na kunt praten.

https://www.instituutvoorveiligheid.nl/ledenscholing/artificial-intelligence-a-i-en-ethiek/