I

n een opiniestuk in Trouw betogen Jurriën Hamer en Linda Kool, onderzoekers van het Rathenau Instituut, dat het onmogelijk is om te garanderen dat zelflerende algoritmes vooroordeelloos zijn. De keuze is dus om ofwel af te zien van het gebruik van zelflerende algoritmes, ofwel om een politieke keuze te maken welke vormen van profilering wel acceptabel zijn, en welke niet. Met daarbij de kanttekening dat het lang niet altijd een oplossing is om mensen in te zetten in plaats van algoritmes. Want mensen hebben ook vooroordelen.

https://www.trouw.nl/opinie/accepteer-dat-algoritmes-kunnen-discrimineren~b500c230/